Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών κατά το χρονικό διάστημα των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών.ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ.45747/9-8-2010 ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΜΑΣ, ΕΝΟΨΕΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 17 ΤΟΥ Ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138 Α΄), ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 28 ΤΟΥ Ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α) ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΤΑ Α’ ΚΑΙ Β’ ΒΑΘΜΟΥ, ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΜΗΝΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ.

ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν.2190/94 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 Ν.3812/2009, ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΟΥ Ν.2190/94 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ.

ΣΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ:

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 269 ΚΔΚ (Ν.3463/2006) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ, ΚΑΘΟΣΟΝ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟ, ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΥ, ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΝ 31-12-2010.

ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ Η ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ, ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΟ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΔΙΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΤΑ α' βαθμού

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜΟΝ 50 ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΙ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΗΓΕΙ ΣΙΣ 31.12.2010, Η ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΙ ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ, ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ. ΕΠΙΣΗΣ ΟΤΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΝΕΟ ΔΗΜΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΕΙ ΝΕΟ ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΙ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ". ΣΑΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΣΤΟ ΦΕΚ 268/Α'/31-12-2011 ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Η ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ "ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4024/2011 ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015", ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" ΕΩΣ ΤΙ 30.6.2012, ΜΕ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΑ. ΤΗΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΡΟΗΓΗΘΗΚΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ:    "Α. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" ΠΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ, ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤ΄ ΟΙΚΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩ…

Ν.4012/2011

ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4012/2011 ΑΡΘΡΟ 9 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1 ΚΑΙ 2, ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, ΚΗΦΗ ΚΑΙ ΒΣΟΦ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΩΣ ΕΞΗΣ:  1, ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΚΔΑΠ) ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΔΑΠ ΜΕΑ), ΚΕΝΤΡΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΗΦΗ) ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (ΒΣΟΦ), ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ "ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΚΔΑΠ) ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 277 ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ (ΔΚΚ), ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΕΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ" (Β΄ 1397/2001), "ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑ…