Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΩΝ


ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΥ 51 ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΖΕΤΑΙ Η ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ. 
1) ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΔΕΥΑ)
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ.1 ΤΟΥ ΑΡΘΡ.109 ΤΟΥ Ν.3852/2010, ΟΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΕΝΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΔΗΜΟ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΤΟΥΝ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΈΤΣΙ, ΕΝΤΟΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ, ΤΟ ΟΙΚΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ, Η ΟΠΟΙΑ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ. ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩΣ Η ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.
ΕΠΙΣΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ.6 ΤΟΥ ΑΡΘΡ.109 ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΔΕΥΑ).
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΩΣ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΑΝΑΚΥΠΤΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ, ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΑ ΕΞΗΣ:
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ.3 ΤΟΥ ΑΡΘΡ.255 ΤΟΥ ΚΔΚ, ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥΣ, ΜΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΥ ΤΑ ΟΡΙΣΕ, Η ΟΠΟΙΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕ.
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ.4 ΤΟΥ ΑΡΘΡ.2 ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.43254/31.7.2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ (ΦΕΚ Β’ 1492/17.8.2007, «ΚΩΛΥΜΑΤΑ, ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ, ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.3463/2006»), ΕΑΝ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΘΟΥΝ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥΣ, ΜΕΣΑ ΣΕ ΤΡΙΑΝΤΑ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Η ΠΑΡΑΙΤΗΘΟΥΝ Η ΠΕΘΑΝΟΥΝ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 255 ΤΟΥ ΚΔΚ Η ΑΝ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΛΟΓΟ, ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΟΡΙΣΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΝΟΜΙΜΑ ΜΕ ΕΛΛΙΠΗ ΣΥΝΘΕΣΗ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΡΤΙΑ.
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΠΑΡΟΜΟΙΟΙ ΛΟΓΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΔΕΥΑ, ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥΣ, ΤΥΓΧΑΝΟΥΝ ΕΠΙΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΟΙ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. 
2) ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 110 ΤΟΥ Ν.3852/2010, ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΣΕ ΜΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ΠΟΥ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ. ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ, ΣΕ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ. ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΘΗΤΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΝΤΑΙ. 
3) ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΝΤΑΙ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 107 ΤΟΥ Ν.3852/2010, ΟΙ ΝΕΟΙ ΔΗΜΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 266 ΤΟΥ ΚΔΚ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΧΑΝ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΤΕΤΟΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΕΝΟΥΜΕΝΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΥ» ΔΗΜΟΥ ΟΡΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΙΣΧΥΟΥΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΤΑ ΔΙΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 18 ΤΟΥ Ν.2190/1920, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ.
ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΟΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΔΙΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΤΑ α' βαθμού

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜΟΝ 50 ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΙ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΗΓΕΙ ΣΙΣ 31.12.2010, Η ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΙ ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ, ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ. ΕΠΙΣΗΣ ΟΤΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΝΕΟ ΔΗΜΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΕΙ ΝΕΟ ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΙ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ". ΣΑΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΣΤΟ ΦΕΚ 268/Α'/31-12-2011 ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Η ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ "ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4024/2011 ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015", ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" ΕΩΣ ΤΙ 30.6.2012, ΜΕ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΑ. ΤΗΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΡΟΗΓΗΘΗΚΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ:    "Α. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" ΠΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ, ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤ΄ ΟΙΚΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩ…