Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο.Τ.Α. ΜΕΧΡΙ 31/12/2011

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 66 ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ι.Κ.Α.) ΤΗΝ 16/10/2012 ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΕΞΗΣ: ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΙΚΕΙΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ, ΜΕ ΤΗ ΠΑΡ. 7 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 109 ΤΟΥ Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'), Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 26 ΤΟΥ Ν.3938/2011 (ΦΕΚ 61 Α') ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 43 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138 Α') ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΟΤΙ:

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΥΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ή Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΕΙΟ ΔΗΜΟ Ή ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΥΤΟΥ, ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ, ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΕΙΟ ΔΗΜΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 11 ΤΟΥ Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α'), ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΥΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ Ή ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ, ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ, ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΕΙΟ Ο.Τ.Α., ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΟΥ, Ή ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΑΥΤΗΣ, ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, Η ΟΠΟΙΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ. Η ΙΔΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ.Α., ΕΦΟΣΟΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΥΣΗΣ ΤΟΥΣ.

ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ, ΣΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΔΗΜΟΙ ΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΟΔΩΝ ΘΑ ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΣΤΗ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥΣ, ΕΦΟΣΟΝ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΛΗΦΘΕΙ ΝΟΜΙΜΩΣ, ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΙΚΕΙΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ.


Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

ΔΙΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΤΑ α' βαθμού

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜΟΝ 50 ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΙ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΗΓΕΙ ΣΙΣ 31.12.2010, Η ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΙ ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ, ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ. ΕΠΙΣΗΣ ΟΤΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΝΕΟ ΔΗΜΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΕΙ ΝΕΟ ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΙ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ". ΣΑΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΣΤΟ ΦΕΚ 268/Α'/31-12-2011 ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Η ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ "ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4024/2011 ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015", ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" ΕΩΣ ΤΙ 30.6.2012, ΜΕ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΑ. ΤΗΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΡΟΗΓΗΘΗΚΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ:    "Α. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" ΠΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ, ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤ΄ ΟΙΚΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩ…

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΥ 51 ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΖΕΤΑΙ Η ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ.
1)ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΔΕΥΑ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ.1 ΤΟΥ ΑΡΘΡ.109 ΤΟΥ Ν.3852/2010, ΟΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΕΝΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΔΗΜΟ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΤΟΥΝ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΈΤΣΙ, ΕΝΤΟΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ, ΤΟ ΟΙΚΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ, Η ΟΠΟΙΑ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ. ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩΣ Η ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΕΠΙΣΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ.6 ΤΟΥ ΑΡΘΡ.109 ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΩΝ Δ…