Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Φεβρουάριος, 2015
ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΟΙΚ. 7057 ΣΤΙΣ 25/2/2015 ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΖΗΤΑΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗς ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 30/4/2015 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015.
ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 7/2015 ΣΤΙΣ 17/2/2015 ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ (ΚΗΜΔΗΣ) ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΙΣΟ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΩΝ 1.000,Ο ΕΥΡΩ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡIΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α..
ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 7/2015 7/2/2015 ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΠΕΡΙΛΑΜΑΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜΔΗΣ).
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛ: 1044 10/2/2015 ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΕΦΟΣΟΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΣΤΑΤ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΠΕΙΔΗ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΥΤΟ ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ, ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΓΕΝΝΑΤΑΙ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ.
ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. ΥΑΠ/Φ.40.4/4345 8/7/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΑΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΟ "ΜΗΤΡΩΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ".
ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 64 ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ Ν4277/2014 ΦΕΚ 156 Α/1.8.2014 ΔΟΘΗΚΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" ΜΕΧΡΙ 31/12/2015 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 46 ΤΟΥ Ν.4172/2013 ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΙΣ ΦΕΚ167/Α 23-7-2013 ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΠΟ 1-1-2014 ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ.