Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ 12509 26/4/2017 ΦΕΚ Β 1415 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 50891/10-9-2007 ΦΕΚ Β 1876 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Ν 3463/2006)".
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.
Πρόσφατες αναρτήσεις
ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΟΙΚ: 3948 ΣΤΙΣ 6/2/2017 ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΠΙΔ ΑΥΤΩΝ  ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ www.ypes.gr
ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΟΙΚ. 7057 ΣΤΙΣ 25/2/2015 ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΖΗΤΑΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗς ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 30/4/2015 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015.
ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 7/2015 ΣΤΙΣ 17/2/2015 ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ (ΚΗΜΔΗΣ) ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΙΣΟ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΤΩΝ 1.000,Ο ΕΥΡΩ ΜΗ ΣΥΜΠΕΡIΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α..
ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 7/2015 7/2/2015 ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΠΕΡΙΛΑΜΑΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΗΜΔΗΣ).
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛ: 1044 10/2/2015 ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΕΦΟΣΟΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΣΤΑΤ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΠΕΙΔΗ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΥΤΟ ΜΕΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ, ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΓΕΝΝΑΤΑΙ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ.
ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. ΥΑΠ/Φ.40.4/4345 8/7/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΑΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΟ "ΜΗΤΡΩΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ".