Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Νοέμβριος, 2012

ΝΟΜΟΣ 4093/2012

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ΄
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ΄.1
ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ.

ΝΟΜΟΣ 4093/2012

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ΄ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ΄.1.3 ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Υ.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Τ.Ε. ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3833/2010.

ΝΟΜΟΣ 4093/2012

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ΄: ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ΄.1.12 ΑΠΟ 1/1/2013 ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4024/2011 ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

ΝΟΜΟΣ 4093/2012

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ΄: ΑΠΟ 1/1/2013 ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ, ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

ΝΟΜΟΣ 4093/2012

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ': ΑΠΟ 1/1/2013 ΟΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ Ο.Τ.Α. ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ 50% ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΟΥΣ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 50%.