Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Σεπτέμβριος, 2010

Αναστολή προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών κατά το χρονικό διάστημα των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών.

ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ.45747/9-8-2010 ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΜΑΣ, ΕΝΟΨΕΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 17 ΤΟΥ Ν. 3870/2010 (ΦΕΚ 138 Α΄), ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 28 ΤΟΥ Ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α) ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΤΑ Α’ ΚΑΙ Β’ ΒΑΘΜΟΥ, ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΜΗΝΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ.

ΌΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 14 Ν.2190/94 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 Ν.3812/2009, ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΟΥ Ν.2190/94 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ.

ΣΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ:

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 269 ΚΔΚ (Ν.3463/2006) ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ, ΚΑΘΟΣΟΝ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟ, ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟΥ, ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΝ 3…