Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Φεβρουάριος, 2014
ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΠΟΛ 1036/22.01.2014 ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΟΤΑ ΠΟΥ ΛΥΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΝ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ.ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΜΙΓΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 410/1995.ΟΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ,ΟΙ ΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ,ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΩΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΗΡΘΑΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΛΥΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΤΕΛΟΥΝ ΥΠΟ ΚΑΘΕΣΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΤΑΜΙΑΚΑ Η ΜΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 31.12.2010.ΟΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 77 ΤΟΥ Ν.4170/2013 ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΤΟΥ Ν. 4071/2012.
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΣΩ Ε.Α.Π.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 37 ΤΟΥ Ν.4223/2013 ΓΙΑ ΟΣΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΣΩ Ε.Α.Π. ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Η ΕΠΙ ΔΙΜΗΝΟ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ Η ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕΣΩ Ε.Α.Π. ΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΦΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ.2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 64 ΤΟΥ Ν 4172/2013 ΟΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 64 ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 24 ΤΟΥ Ν. 4223/2013. ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΟΛ. 1011 ΣΤΙΣ 8/1/2014 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΙΟΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΘΗΚΕ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 64 ΤΟΥΝ 4172/2013.
ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 30/1/2014 ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ"ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΤΕΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ α' ΚΑΙ β' ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΝΠΙΔ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ" ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΖΗΤΑΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΥΝ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 10/2/2014 ΚΑΙ ΓΙΑ  ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 17/2/2014.