Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Απρίλιος, 2012

ΝΟΜΟΣ 4071

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 22, ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 20Α ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ Ν. 4057/2012 ΜΕΤΑ ΤΗ ΦΡΑΣΗ " ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280)" ΤΙΘΕΤΑΙ ΚΟΜΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΦΡΑΣΗ ΩΣ ΕΞΗΣ: <<ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ Η ΕΠΟΧΙΚΩΝ Η ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 209 ΚΑΙ 211 ΤΟΥ Ν.3584/2007, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ>>.
ΕΤΣΙ ΟΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΔΕΝ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΥΣ 33/2006 ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΙΜΗΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ.

ΑΡΘΡΟ 10 Ν. 4071/2012

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 14 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ Ν. 4071/2012 Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΡΗΣΕΙΣ ΘΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ,  Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ  ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΝΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΥΤΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 206 ΤΟΥ Ν. 3463/2006. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΑΠΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΗΣ , ΟΠΟΤΕ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ. ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 2 ΚΑΙ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 259 ΤΟΥ Ν. 3463/2006

ΝΟΜΟΣ 4057/2012

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟΑ 20 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4057/2012 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ή ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2190/1994 ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ.  ΣΕ ΚΑΜΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΕΒΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΕΙ ΠΑΓΩΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΜΗΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α..