Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από 2012

ΝΟΜΟΣ 4093/2012

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ΄
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ΄.1
ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ.

ΝΟΜΟΣ 4093/2012

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ΄ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ΄.1.3 ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Υ.Ε. ΚΑΙ Δ.Ε. ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.
ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Π.Ε. ΚΑΙ Τ.Ε. ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3833/2010.

ΝΟΜΟΣ 4093/2012

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ΄: ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ΄.1.12 ΑΠΟ 1/1/2013 ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4024/2011 ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

ΝΟΜΟΣ 4093/2012

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ΄: ΑΠΟ 1/1/2013 ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ, ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

ΝΟΜΟΣ 4093/2012

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ': ΑΠΟ 1/1/2013 ΟΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ Ο.Τ.Α. ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ 50% ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΟΥΣ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 50%.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο.Τ.Α. ΜΕΧΡΙ 31/12/2011

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 66 ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ι.Κ.Α.) ΤΗΝ 16/10/2012 ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΕΞΗΣ: ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΙΚΕΙΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ, ΜΕ ΤΗ ΠΑΡ. 7 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 109 ΤΟΥ Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'), Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 26 ΤΟΥ Ν.3938/2011 (ΦΕΚ 61 Α') ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 43 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138 Α') ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΟΤΙ:
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΥΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ή Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΕΙΟ ΔΗΜΟ Ή ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΥΤΟΥ, ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ, ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΕΙΟ ΔΗΜΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ.
ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 11 ΤΟΥ Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α'), ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΥΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙ…

ΤΗΡΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 30681/04/09/2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 2/98253/0094/2011 ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (Μ.Φ.Γ.Κ.) ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΕΣ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΤΟΥ Π.Δ. 113/2010.

ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.

ΜΕ ΤΙΣ 213/2012 ΚΑΙ 185/2012 ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ζ΄ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΡΙΘΗΚΕ ΟΤΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ ΑΠΟ 1/11/2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ Κ.Υ.Α. 2/13917/0022/2012, ΔΗΛΑΔΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ..

ΤΗΡΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΤΟΥ Π.Δ. 113/2010

ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (Μ.Φ.Γ.Κ.) ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΤΟΥ Π.Δ. 113/2010. ΑΥΤΟ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΤΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ 2/91118//0026/2010 ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 3681/04/09/2012 ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 2/98253/0094/2011.

ΔΙΜΗΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ Η ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΕ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ, ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΜΟΛΙΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΙ Η ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΗ ΦΟΡΜΑ (ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΑ.2 ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ) ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΑΣΕΠ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: pea@asep.gr. TO ΑΣΕΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΕΣΤΕΡΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΔΙΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (ΑΡΘΡΟ 14 ΠΑΡ. 2, ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΙΕ΄ ΤΟΥ Ν2190/1994 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ) ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΚΠΟΝΗΣΕ, ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟ 28-6-2012 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ (ΠΡΟΤΥΠΗ ΦΟΡΜΑ EXCEL) ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΠΕΑ.2 ΚΑΙ ΤΙΤΛΟ "ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ Η ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ", ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΑΣΕΠ ΣΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ www.asep.gr - ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ. ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟ…

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 44 ΕΓΚΥΚΛΙΟ "ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΠΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ Ο.Τ.Α. Α΄ ΒΑΘΜΟΥ, ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" ΕΩΣ ΤΙΣ 30.06.2012" ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 26/07/2012.

ΑΡΘΡΟ 8 - Ν.4071/2012

ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 25/Ν.3463/2006 ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 100/Ν.3852/2010, ΟΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΩΣ ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ Ν.4071/2012 ΑΡΘΡΟ 8 ΟΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΩΣ ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ.

ΑΡΘΡΟ 9 - Ν. 4071/2012

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ Ν. 4071/2012 ΑΥΞΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΙΣ 100.000€ ΣΤΙΣ 200.000€ ΧΩΡΙΣ ΤΟ Φ.Π.Α. ΤΟ ΟΡΙΟ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. ΕΤΣΙ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ.Α., Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 200.000€ ΧΩΡΙΣ ΤΟ Φ.Π.Α. ΔΕΝ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ. 

ΝΟΜΟΣ 4071

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 22, ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 20Α ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ Ν. 4057/2012 ΜΕΤΑ ΤΗ ΦΡΑΣΗ " ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280)" ΤΙΘΕΤΑΙ ΚΟΜΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΦΡΑΣΗ ΩΣ ΕΞΗΣ: <<ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ Η ΕΠΟΧΙΚΩΝ Η ΠΡΟΣΚΑΙΡΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ ΜΗΝΩΝ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 209 ΚΑΙ 211 ΤΟΥ Ν.3584/2007, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ>>.
ΕΤΣΙ ΟΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΔΕΝ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΥΣ 33/2006 ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΙΜΗΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ.

ΑΡΘΡΟ 10 Ν. 4071/2012

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 14 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ Ν. 4071/2012 Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΡΗΣΕΙΣ ΘΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ,  Ο ΟΠΟΙΟΣ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ  ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΝΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΥΤΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 206 ΤΟΥ Ν. 3463/2006. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΑΠΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΗΣ , ΟΠΟΤΕ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ. ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 2 ΚΑΙ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 259 ΤΟΥ Ν. 3463/2006

ΝΟΜΟΣ 4057/2012

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟΑ 20 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4057/2012 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ή ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2190/1994 ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ.  ΣΕ ΚΑΜΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΕΒΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΕΙ ΠΑΓΩΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΜΗΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α..

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΩΝ"

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ  ΜΕ ΘΕΜΑ "ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΩΝ" ΣΤΙΣ 27/03/2012 ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΩΝ", ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ , ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΥΤΩΝ. ΕΤΣΙ ΣΤΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΩΝ):ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ "ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ" ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ Β - ΙΙ. ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ www.ypes.gr.

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 396/05/9.2.2012 Ο.Α.Ε.Δ. Φ.Ε.Κ. 693/09.03.2012 ΤΕΥΧΟΣ Β'

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗ 396/05/9.2.2012 Ο.Α.Ε.Δ. Φ.Ε.Κ. 693/09.03.2012 ΤΕΥΧΟΣ Β' ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4092/21-12-2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ <<ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 1)>> ΑΠΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ (ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΘΗΚΑΝ Η ΛΥΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΑΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟ ΔΗΜΟ Η ΣΕ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ Η ΣΕ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Η ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Η ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΛΥΕΤΑΙ. ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 4092/21-12-2007 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ - ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΧΘΕΙ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ (ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥ…

ΑΠΟΦΑΣΗ 54706/30.12.2011

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5470630/12/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΜΙΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΤΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ. ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ ΑΡΘΡΑ:
ΑΡΘΡΟ 1 ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΜΙΓΩΝ ΜΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤΑΔΙΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 5 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠ' ΑΡΙΘ. 10 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΣΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘ.10 ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ 2 ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ.
ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ 2 <<ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31/12/2011 - ΓΙΑ ΟΤΑ>>, ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ  ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ oikonomika.ota@ypes.gr ΚΑΙ ΩΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ, ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΕΩΣ ΤΗΝ 26η ΜΑΡΤΙΟΥ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ, ΑΦΟΥ ΓΙΝΕΙ Ο ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΝΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙ, ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ, ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ 2 ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.
 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ www.ypes.gr/

ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΣΤΙΣ Δ.Ε.Κ.Ο. ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π.Ι.Δ.

ΜΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΣΤΙΣ Δ.Ε.Κ.Ο. ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π.Ι.Δ." ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΖΗΤΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΧΡΙ 9.1.2012, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΚΤΙΜΗΘΕΙ  ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ 3, 4 ΚΑΙ 8 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 34 ΤΟΥ Ν.4024/2011, ΟΠΟΥ ΕΚΕΙ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΤΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α..

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ". ΣΑΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΣΤΟ ΦΕΚ 268/Α'/31-12-2011 ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Η ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ "ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4024/2011 ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015", ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" ΕΩΣ ΤΙ 30.6.2012, ΜΕ ΙΣΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΑ. ΤΗΣ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΡΟΗΓΗΘΗΚΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ, ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ:    "Α. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ" ΠΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ, ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ "ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤ΄ ΟΙΚΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩ…

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 136

ΜΕ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 136 Π.Δ. ΑΡΘΡΟ 1 ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ (Ε.Σ.) ΣΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΑ ΤΩΝ 5.000 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΑΝΩ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Φ.Π.Α.. ΕΠΙΣΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΟΣΟ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΘΑ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ Η ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κ.Λ.Π. Η ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ 1.1.2012 ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΥΤΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ.