Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Φεβρουάριος, 2011

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α’/13.07.2010),ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΟΤΑ) Α’ ΚΑΙ Β’ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΑΝΑΡΤΟΥΝ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡ.4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ Ν.3861/2010 ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡ.4 ΠΑΡ.4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011.
ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΟΡΙΣΟΥΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (Ο.Δ.Ε.).

ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ Δ.Ν.Τ.

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟ 71444/14-12-2010 ΚΑΙ 74712/29-12-2010 ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΕΣΔΑΑ .

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΙΖΕΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΟΙΚΕΙΟ ΔΗΜΟ. ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΑΥΤΩΝ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ / E-MAIL ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ) ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΟΙΚΕΙΟ ΔΗΜΟ, ΥΠΟΨΗ ΤΟΥ ΟΡΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΡΙΜΝΗΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΥΤΩΝ.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ Ι.Δ.Α.Χ. ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 432/2010 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤ΄ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΓΙΝΕ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Η ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΥΤΩΝ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΟΥΣΟ.Τ.Α.ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΕ ΒΑΘΜΟ.