Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από 2011

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 34 ΤΟΥ Ν. 4024/27.11.2011 ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜΟΝ ΔΙΠΙΔΔ/Β.10 Ε.Ε./8/οικ.23755 ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 34 ΤΟΥ Ν. 4024/27.11.2011 ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ. ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΙΕΡΗΣΕΙΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΥΝ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 28.11.2011 ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1958 ΚΑΙ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΙ ΤΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ. ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΑΜΕΣΑ : α) ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΟΠΩΣ ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ), ΕΧΟΥΝ ΧΡΟΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ, ΚΑΙ β) ΝΑ ΕΚΔΙΔΟΥΝ ΚΑΤΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΒΕ…

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 34 ΠΑΡ. 3 ΚΑΙ 4 ΤΟΥ Ν. 4024/2011

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. Φ.80000/ ΟΙΚ. 28266/1823, ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΜΕ ΘΕΜΑ <ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 34 ΠΑΡ. 3 ΚΑΙ 4 ΤΟΥ Ν. 4024/2011>, ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΝΤΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ι.Δ.Α.Χ. ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31 ΤΟΥ Ν. 4024/2011

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ.2073/18-11-2011 ΕΓΔΕΚΟ, ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31 ΤΟΥ Ν. 4024/2011, (ΦΕΚ 226/Α') <ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015>, ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α., ΧΩΡΙΣ ΩΣΤΟΣΟ ΝΑ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΖΕΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟ ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 34 ΤΟΥ Ν 4024/2011 ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 34 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4024/2011, ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΚΕΝΕΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α., ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥΣ (Ε.Κ.Υ.). Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α΄ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 8 ΝΟΕΒΡΙΟΥ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 34 ΤΟΥ Ν. 4024/2011 ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ.

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο.Τ.Α. ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 34 ΠΑΡ. Γ΄,Δ΄ ΚΑΙ Ε΄ ΤΟΥ Ν.4024/2011 ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΕΞΗΣ:

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ (12)  ΜΗΝΩΝ, ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (24) ΜΗΝΕΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΥΤΟ, ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟ 60% ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΠΟΥ ΕΛΑΜΒΑΝΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ. ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΛΑΜΒΑΝΕ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΧΡΟΝΟ. Η ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ ΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΝΝΟΜΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟ…

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 34 ΤΟΥ Ν.4024/2011

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡ. 3-4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 34 ΤΟΥ Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ.Α/27.10.2011), Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΛΥΕΤΑΙ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΟΤΑΝ ΣΥΝΤΡΕΞΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥΣ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΕ 35 ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΥΤΟ ΑΠΟΚΤΑΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΕΙΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ 31.12.2013.

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΜΗΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ (27/11/2011) ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ

KYA OIK. 16445/530/09.09.2011

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜΟΝ KYA OIK. 16445/530/09.09.2011 ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ: 
ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΣΥΝΕΧΙΣΗ , ΤΩΝ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΙΣ 200064/ 15-03-2007 (ΦΕΚ 430/Β΄28-03-2007) ΚΑΙ 20537/752/1810-2010 (ΦΕΚ 1663/Β' 19-10-2010) ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΧΘΕΙ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΜΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΘΗΚΑΝ Η ΛΥΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ, ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΑΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟ ΔΗΜΟ Η ΣΕ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ Η ΣΕ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Η ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Η ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΛΥΕΤΑΙ. ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ Η ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ Η ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΘΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΟΥΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΤΟΝΤΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ.
ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Π…

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ, ΟΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΘΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ Ν. 3852/2010 ΚΑΙ ΕΙΧΑΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΑ 25549/ΕΥΘΥ/1305 ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ : ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Η ΕΝΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΟΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΕΛΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ( ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ) ΜΕ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: 1) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΝΕΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΛΟΓΟ ΦΕΚ. 2)ΝΕΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Η ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ, ΕΚΔΙΔΕΙ ΝΕΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΠ…

Ν.3986 ΑΡΘΡΟ 44

ΟΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 44 ΠΑΡ.9 "ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 ΠΑΡ. 1 ΕΔΕΦΙΟ Α΄ ΤΟΥ Ν.Δ. 2691/1954 (Α' 197), ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 44 ΤΟΥ Ν. 2084/1992 ( Α' 165), ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ 0,50% ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ. Η ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΥΤΗΣ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 1.8.2001".

Ν.3986 ΑΡΘΡΟ 38

ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 38 ΠΑΡ. 2 ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΚΑΘΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ. Η ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΥΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 2% ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Ι.Δ.. ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 2/5764/0022/11, ΦΕΚ-1853 Β/22-8-11, ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ: ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΚΛΑΔΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 ΤΟΥ Ν.Δ. 2961/1954 (ΦΕΚ 197 Α'), ΟΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΟΜΟΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 44 ΤΟΥ Ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α') ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡ. 9 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 44 ΤΟΥ Ν. 3986/2001 (ΦΕΚ 152 Α').

Π.Δ. 89/2011

ΜΕ ΤΟ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 89/2011 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 185/2007 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 4 ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ:

4. Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΑΝΑΡΙΘΜΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 3 ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: "ΩΣ <ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ> ΝΟΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ, ΟΙ ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΘΕ ΛΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Α΄ ΒΑΘΜΟΥ, (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 410/95, ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΤΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ)".

ΔΙΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΤΑ α' βαθμού

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜΟΝ 50 ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΙ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΗΓΕΙ ΣΙΣ 31.12.2010, Η ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΙ ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ, ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ. ΕΠΙΣΗΣ ΟΤΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΝΕΟ ΔΗΜΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΕΙ ΝΕΟ ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΙ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.

Ν.4012/2011

ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4012/2011 ΑΡΘΡΟ 9 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1 ΚΑΙ 2, ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, ΚΗΦΗ ΚΑΙ ΒΣΟΦ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΩΣ ΕΞΗΣ:  1, ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΚΔΑΠ) ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΔΑΠ ΜΕΑ), ΚΕΝΤΡΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΗΦΗ) ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (ΒΣΟΦ), ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ "ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΚΔΑΠ) ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 277 ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ (ΔΚΚ), ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΕΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ" (Β΄ 1397/2001), "ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑ…

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΟΙΚ. 2/62906/0020 ΣΤΙΣ 2/09/2011, ΜΕ ΘΕΜΑ "ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012, ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 5, ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010, 2011, 2012.

Ν. 4002

ΜΕ ΤΟ Ν. 4002 ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 5.Α) ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο.Τ.Α. ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΣ ΕΞΗΣ:
5.Α) ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΩΝ Ο.Τ.Α., ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ Ο.Τ.Α., ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ Ο.Τ.Α. ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010, ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Δ.Ο.Υ.) Η ΣΤΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΧΡΕΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΓΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ: 1. ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΔΟΣΗΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΤΟ ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΑΤΟ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (100%) ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ, ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΒΕΒΑΙΩΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΟΦΕΙΛΗ Η ΕΧΟΥΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΟΦΕΙΛΗ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΑΤΟ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (100%) ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑ Κ.Ε.Δ.Ε. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΘ…

ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΟΙ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΑΝ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ Η Ε.Ε.Τ.Α.Α.. Ο ΚΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΡΕΥΡΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΣΤΙΣ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΗΤΑΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

Ν.3979/2011

ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α. Η ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΛΥΘΗΚΑΝ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΑΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟ ΔΗΜΟ Η ΣΕ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ Η ΣΕ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Η ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Η ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΛΥΕΤΑΙ, ΕΦΟΣΟΝ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΩΣ ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΑΣΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΘΕ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ Η ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. ΤΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΥΤΑ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΦΟΡΕΙΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΟΙ ΔΙΑΔΟΧΟΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠ…

Ν. 3979/2011

ΜΕ ΤΟ Ν. 3979/2011 ΑΡΘΡΟ 44 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 6 ΤΟ Υ.Π.Ε.Σ.Δ.Δ.Α. ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΛΥΣΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΤΣΙ ΟΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΠΩΣ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ.

Ν.3979/2011

ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3979 ΑΡΘΡΟ 50 ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ΒΑΘΜΟΥ. ΕΤΣΙ Η ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟ Ν.Π.Ι.Δ. ΑΥΤΩΝ, ΔΗΛΑΔΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΕ ΒΑΘΜΟΥΣ, ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3801/2009 (Α΄163).

ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΟ SITE ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ www.eetaa.gr

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 39/2011 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Π.Δ 410/1995

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ Η ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΥΤΟ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΟ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 31.12.2005 Η ΜΕΤΑΤΡΑΠΗΚΑΝ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΔ 164/2004, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΕΩΣ ΤΗΝ 31.12.2005 ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ, ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡ. 3 ΕΩΣ ΚΑΙ 6 ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 9 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 269 ΚΔΚ ( Ν.3463/2006), ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΙΣ ΟΜΟΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 42 ΤΟΥ Ν. 3801/2009

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ α΄ ΚΑΙ β' ΒΑΘΜΟΥ

ΜΕ ΤΗΝ Α.Π. ΔΙΠΠ/Φ.2.9/31/ΟΙΚ.80/3-1-2011 ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΕΣΑΗΔ ΔΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 3-3-2011 ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α’/13.07.2010),ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΟΤΑ) Α’ ΚΑΙ Β’ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΑΝΑΡΤΟΥΝ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡ.4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ Ν.3861/2010 ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡ.4 ΠΑΡ.4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011.
ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΟΡΙΣΟΥΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (Ο.Δ.Ε.).

ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ Δ.Ν.Τ.

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΓΚΥΚΛΙΟ 71444/14-12-2010 ΚΑΙ 74712/29-12-2010 ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΕΣΔΑΑ .

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΙΖΕΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΟ ΟΙΚΕΙΟ ΔΗΜΟ. ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΑΥΤΩΝ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ / E-MAIL ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ) ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΟΙΚΕΙΟ ΔΗΜΟ, ΥΠΟΨΗ ΤΟΥ ΟΡΙΣΘΕΝΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΡΙΜΝΗΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΥΤΩΝ.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ Ι.Δ.Α.Χ. ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 432/2010 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤ΄ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΓΙΝΕ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Η ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΥΤΩΝ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΟΥΣΟ.Τ.Α.ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΕ ΒΑΘΜΟ.

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΜΕ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν.3852/2010 (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ") ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ, ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΥΤΕΣ ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

ΘΕΣΠΙΖΕΤΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ: ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ – ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΛΗΨΗ ΔΑΝΕΙΩΝ(ΆΡΘΡΟ 225 ΤΟΥ Ν.3852/2010).ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ Η ΜΟΝΟΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ, ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΚΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ(ΆΡΘΡΟ 226 ΤΟΥ Ν.3852/2010).ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΕΤΑΙ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ, ΔΕΥΑ, ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΑΕ ΆΡΘΡΟ 275 ΤΟΥ Ν.3852/2010:ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ Τ…

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΥ 51 ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΖΕΤΑΙ Η ΟΜΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ.
1)ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (ΔΕΥΑ) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ.1 ΤΟΥ ΑΡΘΡ.109 ΤΟΥ Ν.3852/2010, ΟΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΕΝΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΝΑ ΔΗΜΟ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΤΟΥΝ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. ΈΤΣΙ, ΕΝΤΟΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ, ΤΟ ΟΙΚΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ, Η ΟΠΟΙΑ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ. ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΩΣ Η ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ΕΠΙΣΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ.6 ΤΟΥ ΑΡΘΡ.109 ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΩΝ Δ…