Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μάρτιος, 2011

ΟΔΗΓΟΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΟ SITE ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ www.eetaa.gr

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 39/2011 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Π.Δ 410/1995

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ Η ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΥΤΟ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΟ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 31.12.2005 Η ΜΕΤΑΤΡΑΠΗΚΑΝ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΔ 164/2004, ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΕΩΣ ΤΗΝ 31.12.2005 ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ, ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡ. 3 ΕΩΣ ΚΑΙ 6 ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 9 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 269 ΚΔΚ ( Ν.3463/2006), ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΙΣ ΟΜΟΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 42 ΤΟΥ Ν. 3801/2009

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ α΄ ΚΑΙ β' ΒΑΘΜΟΥ

ΜΕ ΤΗΝ Α.Π. ΔΙΠΠ/Φ.2.9/31/ΟΙΚ.80/3-1-2011 ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΕΣΑΗΔ ΔΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 3-3-2011 ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011