Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μάϊος, 2012

ΑΡΘΡΟ 8 - Ν.4071/2012

ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 25/Ν.3463/2006 ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 100/Ν.3852/2010, ΟΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΩΣ ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ Ν.4071/2012 ΑΡΘΡΟ 8 ΟΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΩΣ ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ.

ΑΡΘΡΟ 9 - Ν. 4071/2012

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ Ν. 4071/2012 ΑΥΞΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΙΣ 100.000€ ΣΤΙΣ 200.000€ ΧΩΡΙΣ ΤΟ Φ.Π.Α. ΤΟ ΟΡΙΟ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ. ΕΤΣΙ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ.Α., Η ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 200.000€ ΧΩΡΙΣ ΤΟ Φ.Π.Α. ΔΕΝ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ.