Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Οκτώβριος, 2011

KYA OIK. 16445/530/09.09.2011

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜΟΝ KYA OIK. 16445/530/09.09.2011 ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ: 
ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΣΥΝΕΧΙΣΗ , ΤΩΝ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΤΙΣ 200064/ 15-03-2007 (ΦΕΚ 430/Β΄28-03-2007) ΚΑΙ 20537/752/1810-2010 (ΦΕΚ 1663/Β' 19-10-2010) ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΧΘΕΙ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΜΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΘΗΚΑΝ Η ΛΥΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ, ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΑΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟ ΔΗΜΟ Η ΣΕ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ Η ΣΕ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Η ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Η ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΛΥΕΤΑΙ. ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ Η ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ Η ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΘΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΟΥΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΤΟΝΤΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ.
ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Π…

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ, ΟΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΘΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ Ν. 3852/2010 ΚΑΙ ΕΙΧΑΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΑ 25549/ΕΥΘΥ/1305 ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ : ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Η ΕΝΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΟΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΤΕΛΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ( ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ) ΜΕ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: 1) ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΝΕΑ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΑΛΟΓΟ ΦΕΚ. 2)ΝΕΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Η ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ, ΕΚΔΙΔΕΙ ΝΕΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΠ…

Ν.3986 ΑΡΘΡΟ 44

ΟΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 44 ΠΑΡ.9 "ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 ΠΑΡ. 1 ΕΔΕΦΙΟ Α΄ ΤΟΥ Ν.Δ. 2691/1954 (Α' 197), ΟΠΩΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 44 ΤΟΥ Ν. 2084/1992 ( Α' 165), ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ 0,50% ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ. Η ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΥΤΗΣ ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 1.8.2001".

Ν.3986 ΑΡΘΡΟ 38

ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 38 ΠΑΡ. 2 ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ ΚΑΘΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ. Η ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΥΤΗ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 2% ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Ι.Δ.. ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 2/5764/0022/11, ΦΕΚ-1853 Β/22-8-11, ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ: ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΚΛΑΔΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 ΤΟΥ Ν.Δ. 2961/1954 (ΦΕΚ 197 Α'), ΟΠΩΣ ΕΧΟΥΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΟΜΟΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 44 ΤΟΥ Ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α') ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡ. 9 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 44 ΤΟΥ Ν. 3986/2001 (ΦΕΚ 152 Α').

Π.Δ. 89/2011

ΜΕ ΤΟ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 89/2011 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 185/2007 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ. ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 4 ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ:

4. Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΑΝΑΡΙΘΜΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 3 ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: "ΩΣ <ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ> ΝΟΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ, ΟΙ ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΘΕ ΛΟΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Α΄ ΒΑΘΜΟΥ, (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 410/95, ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΟΤΑ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ)".

ΔΙΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΤΑ α' βαθμού

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜΟΝ 50 ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΙ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟ ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΛΗΓΕΙ ΣΙΣ 31.12.2010, Η ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΙ ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ, ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΥΤΟΥ. ΕΠΙΣΗΣ ΟΤΑΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΝΕΟ ΔΗΜΟ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΕΙ ΝΕΟ ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΙ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΕΞΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.