Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιούνιος, 2011

Ν.3979/2011

ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ο.Τ.Α. Η ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΛΥΘΗΚΑΝ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΑΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟ ΔΗΜΟ Η ΣΕ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ Η ΣΕ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Η ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Η ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΛΥΕΤΑΙ, ΕΦΟΣΟΝ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΩΣ ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΑΣΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΘΕ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ Η ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. ΤΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΥΤΑ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΦΟΡΕΙΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΟΙ ΔΙΑΔΟΧΟΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠ…

Ν. 3979/2011

ΜΕ ΤΟ Ν. 3979/2011 ΑΡΘΡΟ 44 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 6 ΤΟ Υ.Π.Ε.Σ.Δ.Δ.Α. ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΛΥΣΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΤΣΙ ΟΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΠΩΣ ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ.

Ν.3979/2011

ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3979 ΑΡΘΡΟ 50 ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ΒΑΘΜΟΥ. ΕΤΣΙ Η ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α΄ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟ Ν.Π.Ι.Δ. ΑΥΤΩΝ, ΔΗΛΑΔΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΕ ΒΑΘΜΟΥΣ, ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3801/2009 (Α΄163).