Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μάρτιος, 2012

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΩΝ"

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ  ΜΕ ΘΕΜΑ "ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΩΝ" ΣΤΙΣ 27/03/2012 ΠΡΟΣΤΙΘΕΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΜΩΝ", ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ , ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΥΤΩΝ. ΕΤΣΙ ΣΤΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΩΝ Ν.Π.Ι.Δ. (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΩΝ):ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ "ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ" ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ Β - ΙΙ. ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ. ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ www.ypes.gr.

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 396/05/9.2.2012 Ο.Α.Ε.Δ. Φ.Ε.Κ. 693/09.03.2012 ΤΕΥΧΟΣ Β'

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗ 396/05/9.2.2012 Ο.Α.Ε.Δ. Φ.Ε.Κ. 693/09.03.2012 ΤΕΥΧΟΣ Β' ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4092/21-12-2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ <<ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 1)>> ΑΠΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ (ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΘΗΚΑΝ Η ΛΥΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ) ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΑΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟ ΔΗΜΟ Η ΣΕ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΥ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ Η ΣΕ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Η ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Η ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΛΥΕΤΑΙ. ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 4092/21-12-2007 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ - ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΧΘΕΙ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ Α΄ ΚΑΙ Β΄ ΒΑΘΜΟΥ (ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥ…

ΑΠΟΦΑΣΗ 54706/30.12.2011

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5470630/12/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΜΙΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΤΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ. ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ ΑΡΘΡΑ:
ΑΡΘΡΟ 1 ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΜΙΓΩΝ ΜΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 2 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 4 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤΑΔΙΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 5 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΥΠ' ΑΡΙΘ. 10 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΣΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘ.10 ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ 2 ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ.
ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ 2 <<ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31/12/2011 - ΓΙΑ ΟΤΑ>>, ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ  ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ oikonomika.ota@ypes.gr ΚΑΙ ΩΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΣ, ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΕΩΣ ΤΗΝ 26η ΜΑΡΤΙΟΥ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ, ΑΦΟΥ ΓΙΝΕΙ Ο ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΝΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΘΕΙ, ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΑΣ, ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ 2 ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ, ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.
 ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ www.ypes.gr/