Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Οκτώβριος, 2012

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο.Τ.Α. ΜΕΧΡΙ 31/12/2011

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 66 ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ (Ι.Κ.Α.) ΤΗΝ 16/10/2012 ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΕΞΗΣ: ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΙΚΕΙΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ, ΜΕ ΤΗ ΠΑΡ. 7 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 109 ΤΟΥ Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α'), Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΣΤΕΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗ ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 26 ΤΟΥ Ν.3938/2011 (ΦΕΚ 61 Α') ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 43 ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138 Α') ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΟΤΙ:
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΥΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ή Δ.Ε.Υ.Α. ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΕΙΟ ΔΗΜΟ Ή ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΥΤΟΥ, ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ, ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΕΙΟ ΔΗΜΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ.
ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 11 ΤΟΥ Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α'), ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΥΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙ…

ΤΗΡΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 30681/04/09/2012 ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 2/98253/0094/2011 ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (Μ.Φ.Γ.Κ.) ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΕΣ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΤΟΥ Π.Δ. 113/2010.

ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.

ΜΕ ΤΙΣ 213/2012 ΚΑΙ 185/2012 ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ζ΄ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΡΙΘΗΚΕ ΟΤΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΜΕΙΒΕΤΑΙ ΑΠΟ 1/11/2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ Κ.Υ.Α. 2/13917/0022/2012, ΔΗΛΑΔΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ..

ΤΗΡΗΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΤΟΥ Π.Δ. 113/2010

ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (Μ.Φ.Γ.Κ.) ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΤΟΥ Π.Δ. 113/2010. ΑΥΤΟ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΤΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ 2/91118//0026/2010 ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 3681/04/09/2012 ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 2/98253/0094/2011.