Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Σεπτέμβριος, 2011

Ν.4012/2011

ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4012/2011 ΑΡΘΡΟ 9 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1 ΚΑΙ 2, ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, ΚΗΦΗ ΚΑΙ ΒΣΟΦ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΩΣ ΕΞΗΣ:  1, ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΚΔΑΠ) ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΔΑΠ ΜΕΑ), ΚΕΝΤΡΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (ΚΗΦΗ) ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (ΒΣΟΦ), ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ "ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΚΔΑΠ) ΑΠΟ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 277 ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ (ΔΚΚ), ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΕΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ" (Β΄ 1397/2001), "ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑ…

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΟΙΚ. 2/62906/0020 ΣΤΙΣ 2/09/2011, ΜΕ ΘΕΜΑ "ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012, ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 5, ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010, 2011, 2012.

Ν. 4002

ΜΕ ΤΟ Ν. 4002 ΑΡΘΡΟ 1 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 5.Α) ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο.Τ.Α. ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΩΣ ΕΞΗΣ:
5.Α) ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΩΝ Ο.Τ.Α., ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ Ο.Τ.Α., ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ Ο.Τ.Α. ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΑ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010, ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Δ.Ο.Υ.) Η ΣΤΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΧΡΕΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΓΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ: 1. ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΠΑΞ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΠΟΣΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΔΟΣΗΣ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΤΟ ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΑΤΟ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (100%) ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ, ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΒΕΒΑΙΩΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΟΦΕΙΛΗ Η ΕΧΟΥΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΟΦΕΙΛΗ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΑΤΟ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ (100%) ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑ Κ.Ε.Δ.Ε. ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΘ…