Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Σεπτέμβριος, 2009

Τρίτη, Σεπτέμβριος 29, 2009

ΜΕ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΝΟΜΟ 3801 ΦΕΚ 163 Α'/4.9.2009 " ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ", ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 64 ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΟΤΙ "Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ, ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΥΤΩΝ , ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΥΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 269 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Η ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ,ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤHΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ , Η ΟΠΟΙΑ ΤΗΡΗΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΨΕΩΣ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ" ΕΤΣΙ ΛΥΝΕΤΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΟNΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΚΕΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΣΟ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ.

Παρασκευή, Σεπτέμβριος 18, 2009

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ 2/9/2009 ΜΕ ΘΕΜΑ: ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΜΕ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1/5/2009- 30/9/2009.


ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ SITE www.prosonolotahos.gr

Πέμπτη, Σεπτέμβριος 17, 2009

ΝΕΑ ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΦΕΚ Β1877 /3.9.2009,


Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ α΄ ΒΑΘΜΟΥ.

ΟΙ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 13 ΤΟΥ Ν. 3429/2005.