Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Δεκέμβριος, 2013
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Α.Π.: ΓΔΟΠ000021 ΕΞ 2Ο13  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 6/12/2013 ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΖΗΤΑΕΙ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ Ν.Π.Ι.Δ. ΑΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΣΤΗΝ Δ/ΝΣΗ Δ.Ε.Κ.Ο. ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 13.12.2013 ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΓΚΡΙΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ Ν. 3429/2005 ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:
1) TON OIKONOMIKO ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΤΟΥΣ 2012(ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Κ.Λ.Π.)
2) ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014
3) ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013
4) ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013
5) ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012
6) ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ
7) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ


Ν.4210/2013

ΑΡΘΡΟ 23
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΤΟΥ Ν 3861/2010 ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 6α ΩΣ ΕΞΗΣ: ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟ ΑΚΡΙΒΕΣ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΛΗΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ. ΕΤΣΙ ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΗΣ, ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΔΙΑΥΓΕΙΑ".
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 2/37345/ΟΟΟ4/ 4-6-2010(ΦΕΚ 784/Β'/4.6.2010) ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Υ.Π.Ε.Σ.Δ.Δ.Α. "ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΑΙ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. Α' ΚΑΙ Β΄ΒΑΘΜΟΥ"

ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. ΕΑΠ20034486 ΕΞ 2013  5-12-2013 ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Υ.Π.Ε.Σ.Δ.Δ.Α. 2010 ΩΣ ΕΞΗΣ: ΤΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΟΙ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14 ΤΟΥ Ν.2190/1994, ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΟΡΙΖΟΥΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΡΟΥΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, Η ΣΕ ΑΛΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΑΠ.
 ΕΤΣΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΑ ΚΑΤΑΒΑΛΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΑΠ. ΠΛΕΟΝ.
ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. ΔΟΑ/Φ.20/31331 ΣΤΙΣ 26/11/2013 Κ.Υ.Α. ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ  ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΘΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΚΑΤ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 35 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Ν.4024/2011, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 30 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ.