Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Νοέμβριος, 2011

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 34 ΤΟΥ Ν. 4024/27.11.2011 ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ'ΑΡΙΘΜΟΝ ΔΙΠΙΔΔ/Β.10 Ε.Ε./8/οικ.23755 ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 34 ΤΟΥ Ν. 4024/27.11.2011 ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ. ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΙΕΡΗΣΕΙΣ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΥΝ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 28.11.2011 ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 1958 ΚΑΙ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΙ ΤΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ. ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΑΜΕΣΑ : α) ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΟΠΩΣ ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ), ΕΧΟΥΝ ΧΡΟΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΦΟΡΕΑ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ, ΚΑΙ β) ΝΑ ΕΚΔΙΔΟΥΝ ΚΑΤΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΒΕ…

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 34 ΠΑΡ. 3 ΚΑΙ 4 ΤΟΥ Ν. 4024/2011

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. Φ.80000/ ΟΙΚ. 28266/1823, ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΜΕ ΘΕΜΑ <ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 34 ΠΑΡ. 3 ΚΑΙ 4 ΤΟΥ Ν. 4024/2011>, ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΝΤΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ι.Δ.Α.Χ. ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31 ΤΟΥ Ν. 4024/2011

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ.2073/18-11-2011 ΕΓΔΕΚΟ, ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31 ΤΟΥ Ν. 4024/2011, (ΦΕΚ 226/Α') <ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ, ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012-2015>, ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α., ΧΩΡΙΣ ΩΣΤΟΣΟ ΝΑ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΖΕΤΑΙ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟ ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 34 ΤΟΥ Ν 4024/2011 ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 34 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4024/2011, ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΚΕΝΕΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α., ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥΣ (Ε.Κ.Υ.). Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α΄ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 8 ΝΟΕΒΡΙΟΥ 2011 ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 34 ΤΟΥ Ν. 4024/2011 ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ.

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο.Τ.Α. ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 34 ΠΑΡ. Γ΄,Δ΄ ΚΑΙ Ε΄ ΤΟΥ Ν.4024/2011 ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΕΞΗΣ:

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑ (12)  ΜΗΝΩΝ, ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (24) ΜΗΝΕΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΥΤΟ, ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟ 60% ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΠΟΥ ΕΛΑΜΒΑΝΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ. ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ ΓΙΑ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ, ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΟΥ ΕΛΑΜΒΑΝΕ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΧΡΟΝΟ. Η ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ ΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΝΝΟΜΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟ…

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 34 ΤΟΥ Ν.4024/2011

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡ. 3-4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 34 ΤΟΥ Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/τ.Α/27.10.2011), Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΛΥΕΤΑΙ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΟΤΑΝ ΣΥΝΤΡΕΞΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥΣ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΕ 35 ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΥΤΟ ΑΠΟΚΤΑΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΕΙΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ 31.12.2013.

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗ ΕΝΟΣ (1) ΜΗΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ (27/11/2011) ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ