Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο

Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από 2017
ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ 12509 26/4/2017 ΦΕΚ Β 1415 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ 50891/10-9-2007 ΦΕΚ Β 1876 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (Ν 3463/2006)".
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.
ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΟΙΚ: 3948 ΣΤΙΣ 6/2/2017 ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΝΠΙΔ ΑΥΤΩΝ  ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΤΑ ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ www.ypes.gr